4. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków 2017
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

08-12.06.2017
Centrum Kongresowe
ICE KRAKÓW
ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302
http://www.icekrakow.pl
 
wejście nr 3 od ul. Bułhaka
zobacz plan wejść i sal

09 czerwca - 15:45 - 17:00 - Warsztaty II

Tytuł: Proza polska: nowe dzieła znanych twórców

Przedmiotem analizy będą narracyjne i językowe inwencje w prozie wybitnych polskich powieściopisarzy: Magdaleny Tulli, Jerzego Pilcha, Zbigniewa Mentzla, Zbigniewa Kruszyńskiego, Andrzeja Stasiuka i Wiesława Myśliwskiego. W ostatnich pięciu latach ukazały się książki, które można interpretować jako podsumowanie najważniejszych dokonań wymienionych pisarzy.  Jako odniesienie do motywu dziedziczonej traumy i do prozy eksperymentalnej można traktować Szum Tulli. Wiele demonów - najlepsza z wszystkich powieści Pilcha oraz  Zuza albo czas oddalenia reinterpretują najważniejsze wątki wcześniejszych książek. W Spadającym nożu potrafił Mentzel z nadzwyczajną lekkością połączył esej z formą autoironicznej narracji powieściowej. Kruszyński w Kuratorze mierzy się z nowoczesną narracją o dzisiejszej Lolicie. Stasiuk, autor swoistych dzienników podróży, jeszcze raz rozwija motyw cywilizacji Wschodu w zbiorze Osiołkiem. W Ostat-nim rozdaniu Myśliwski rozważa kwestie losu, improwizacji, żywego słowa, utraconej miłości, końca kultury słowa mówionego - czyli kwestie najważniejsze w jego twórczości. Warsztaty dotyczyć będą głównie architektury wymieniony tekstów oraz kwestii językowych i stylistycznych. 

/prowadzi
 

Tomasz Bocheński

dr hab., literaturoznawca, eseista, krytyk literacki i teatralny. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ. Pisze głównie o polskich dysydentach modernizmu: Witkacym, Schulzu, Gombrowiczu, Leśmianie, Mrożku, Myśliwskim...
Interesuje się improwizacją w literaturze, humorem jako formą poznania, pisarstwem wolnym od natręctw myślowych i ćwiczeniami duchowymi współczesnych pisarzy. Opublikował m.in. książki Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste (2005), Witkacy i reszta świata (2010). Od 2011 r. współpracuje z miesięcznikiem „Teatr".

Organizator

Obsługa Kongresu